Nguyễn Hữu Thanh

Nguyễn Hữu Thanh

‘’Xin cám ơn Butterfly rất nhiều. Chúng tôi rất hài lòng về thiết kế cũng như về thái độ phục vụ chuyên nghiệp của toàn bộ team Butterfly, đặc biệt là chuyên viên quản lý trực tiếp dự án đã hỗ trợ rất tận tình cho chúng tôi trong suốt quá trình.’’